top of page

Acerca de

Pedagogiikkaan liittyviä kirjoituksia

2024. Tulkkaustoiminnan kehittämisen ylempi AMK-koulutusohjelma Diakin ja Humakin yhteistyönä. In: Helminen, J. & Valtonen, M. Diak Master School - Diakonia-ammattikorkeakoulun vuosikirja. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. Diak Vuosikirja 3. 139-152. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-436-7

2023. Myönteisten oppimiskokemusten ja turvallisen tilan merkitys oppimiselle. Myönteisten oppimiskokemusten ja turvallisen tilan merkitys oppimiselle – Dialogi (diak.fi)

 

2023. Opettaja saa potkua työhönsä motivoituneista opiskelijoista. Luettavissa: Opettaja saa potkua työhönsä motivoituneista opiskelijoista – Dialogi (diak.fi)

2021. Teknologia, tuetko hyvinvointiani? – teknologian käyttö korkeakoulutyössä hyvinvoinnin näkökulmasta. Teoksessa Timonen, P. & Dookie, R. (toim.) Kurkistuksia verkko-opetuksen ja -opetusteknologian mahdollisuuksiin. Luettavissa: https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2021/06/Timonen-Dookie-Kurkistuksia-verkko-opetuksen-ja-opetusteknologian-mahdollisuuksiin-2021.pdf 

2021. Opinnäytetöiden satoa ja tyytyväisiä opiskelijoita – Humakin ja Diakin välinen onnistuneen yhteistyön tulos. Luettavissa: https://www.humak.fi/blogit/opinnaytetoiden-satoa-ja-tyytyvaisia-opiskelijoita-humakin-ja-diakin-valinen-onnistuneen-yhteistyon-tulos/

 

2019. Niveltävä ruotsin kertauskurssi tekniikan aloille – kurssin toteutus käytännössä. Teoksessa: NOPSA – Nopea ammatillinen väylä työelämään -opas. HAMK 2019. 13-14.

2018. Koulutusaloja ylittävä projektimalli – esimerkkinä Centria-ammattikorkeakoulun satunäytelmäprojektit Centria Bulletin 2/2018. Luettavissa: https://centriabulletin.fi/koulutusaloja-ylittava-projektimalli-esimerkkina-centria-ammattikorkeakoulun-satunaytelmaprojektit/

2018. Ruotsin kertauskurssi tekniikan aloille – Centria-ammattikorkeakoulun ja KPEDU:n yhteistyö NOPSA-hankkeen mahdollistamana. Luettavissa: https://centriabulletin.fi/ruotsin-kertauskurssi-tekniikan-aloille-centria-ammattikorkeakoulun-ja-kpedun-yhteistyo-nopsa-hankkeen-mahdollistamana/

 

2017. Motivaatio ja motivointi ammattikorkeakoulun ruotsin opintojaksolla Våga tala svenska. Teoksessa: Segler-Heikkilä, L. & Hakala, J.T. Mikä saa meidät innostumaan? Motivaatio korkeakouluopetuksessa. 94-111. Luettavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/134836/ISBN%20978-952-7173-29-9.pdf?sequence=4&isAllowed=y

2016. Innovatiivisuus AMK-kielten ja viestinnän opettajien työssä. Teoksessa: Segler-Heikkilä, L. & Tolonen-Kytölä, T. Ideoi, kokeile ja kehitä! Innovatiivinen toiminta Centria-ammattikorkeakoulun kielten ja viestinnän opetuksessa. 9-11. Luettavissa:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/115580/ISBN%20978-952-7173-08-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2016. Monimuoto- ja AVERKO-opetus kielten ja viestinnän opettajien näkökulmasta. Teoksessa: Segler-Heikkilä, L. & Tolonen-Kytölä, T. Ideoi, kokeile ja kehitä! Innovatiivinen toiminta Centria-ammattikorkeakoulun kielten ja viestinnän opetuksessa. 12-21. Luettavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/115580/ISBN%20978-952-7173-08-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2016. Opiskelijatyyppitietouden hyödyntäminen AMK-kielten luokkaopetuksessa. Teoksessa: Segler-Heikkilä, L. & Tolonen-Kytölä, T. Ideoi, kokeile ja kehitä! Innovatiivinen toiminta Centria-ammattikorkeakoulun kielten ja viestinnän opetuksessa. 45-57. Luettavissa:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/115580/ISBN%20978-952-7173-08-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2015. Tarinamenetelmä AMK-kieltenopetuksen punaisena lankana. Teoksessa: Segler-Heikkilä, L. & Simon, H. Minne menet, kielten opetus? Centria-ammattikorkeakoulu. AMK-kielten ja viestinnän opettajien tehtäväkenttä 201- luvulla. 58-62. Luettavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/96407/ISBN%20978-952-6602-87-5.pdf?sequence=1

2015. Yhdessä ruotsinkielisillä messuilla – kahden alan ammattikorkeakouluopettajien ja -opiskelijoiden yhteistyöprojekti. Teoksessa Leppisaari, I. Meriläinen, M., Piispanen, M. ja Pulkkinen, A. (toim.) Opettajuus päivittyy – koulutus kehittyy. Centria-ammattikorkeakoulu. 38-50. Luettavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/104415/Opettajuus%20paivittyy.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2014. AMK- ruotsinopettajan henkinen jaksaminen ja opiskelijoiden asenteet. Teoksessa: Juurakko-Paavola, T. Ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajuus muutoksessa – kohti motivoivaa ohjaamista. OKKA-säätiö. 43-50. Luettavissa: https://okka-saatio.com/wp-content/uploads/AMKruotsi.pdf

2012. FB:n merkkimaailma ja opettajan rooli opiskelijan kaverina. Teoksessa: Tarasti, E. (toim.) Synteesi 2/2012 (31. vuosikerta. Helsinki. Suomen Semiotiikan Seura. 40-43.

 

2011. Internet osana ihmisen semioottista tilaa. Mitä se antaa, mitä se ottaa? Teoksessa: Tarasti, E. (toim.) Synteesi 1/2011. Suomen Semiotiikan seura. Helsinki. 25-33.

 

2011. Internetin käytön hyödyt ja haitat opettajan vapaajaksoilla ja työssä. Teoksessa: Ymmärrys hoi! Kirja, läppäri ja muuttuva oppiminen. Suomi, K. ja Kajannes, K. (toim.) Joensuu. Kustannusosakeyhtiö HAI. 259–264.

2006. Kokeiluraportti, ruotsin kieli sosiaalialalla. Teoksessa Huhta, M. & al. Työelämän kieli- ja viestintätaito. Kohti ammatillisen kielen täsmäopetusta. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian julkaisuja. Sarja A: Tutkimukset ja raportit 8. Helsinki. Yliopistopaino. 183-188.

Tieteelliset kirjat (monografiat)

2022. (Segler-Heikkilä, L. & Halkosaari, L. (ed.)). The many faces of communication. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu.

https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2022/10/kommunikaation-monet-kasvot-2022.pdf

2017. (Segler-Heikkilä, L. & Hakala. J.T. (toim.)). Mikä saa meidät innostumaan? Motivaatio korkeakouluopetuksessa. Centria-ammattikorkeakoulu. Luettavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/134836/ISBN%20978-952-7173-29-9.pdf?sequence=4&isAllowed=y

2016. (Segler-Heikkilä, L. & Tolonen-Kytölä, T. (toim.)) Ideoi, kokeile ja kehitä! Innovatiivinen toiminta Centria-ammattikorkeakoulun kielten ja viestinnän opetuksessa. Centria-ammattikorkeakoulu. Luettavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/115580/ISBN%20978-952-7173-08-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2015. (Segler-Heikkilä, L. & Simon, H. (toim.)) Minne menet, kielten opetus? Centria-ammattikorkeakoulu. Luettavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/96407/ISBN%20978-952-6602-87-5.pdf?sequence=1

bottom of page